Takuut
 
INCOGNITO tuotteiden takuuaika on yksi vuosi. Takuuaika alkaa tuotteen ostajalle luovuttamispäivää seuraavana päivänä. Takuu on voimassa sillä ehdolla, että tuotetta kootessa on seurattu kokoamisohjetta sekä tuotetta on käytetty suunniteltuun tarkoitukseen ja tuotetta on huollettu käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.

Takuusta juontuvien oikeuksien realisoimiseksi pitää ostajan tiedottaa takuuaikana ilmenneistä vioista INCOGNITOA (Tuleviku Tegijad OY) viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä. Viasta pitää tiedottaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen garantii@hearuum.ee. Tiedotteesta pitää käydä ilmi viallisen tuotteen tai tuotteenosan nimi ja viankuvaus. Tiedotteeseen pitää lisätä INCOGNITON lähettämä tilauslähete tai jokin muu tuotteen ostoa todistava asiakirja, johon on merkitty ostamis- tai luovuttamispäivämäärä ja ostetun tuotteen nimi. INCOGNITO:LLA on oikeus vaatia ostajalta viallisen tuotteen näyttämistä tai visuaalista todistetta viasta valokuvatallenteen muodossa.

Takuu ei laajene tuotteen luonnolliselle kulumiselle eikä viilutuksella päällystettyjen tuotteiden tekstuurin ja värisävyjen eriäväisyyksille. Takuu ei laajene mekaanisille vaurioille, kosteus- ja lämpövaurioille.

Takuu mitätöityy jos:
* tuotetta on takuuaikana korjattu ostajan tai kolmannen tahon toimesta ilman INCOGNITO:N kirjallista suostumusta;
* tuotetta on täydennetty INCOGNITO:N hyväksymättä jättämällä osalla;
* tuotteen vauriot ovat aiheutuneet osaamattomasta käsittelystä, säilyttämisestä tai kuljetuksen seurauksena.

INCOGNITO korjaa tai korvaa takuuaikana kaikki vialliset osat tai tuotteet heti kun se on mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa tiedotteen vastaanottamisesta. Viallisen tuotteen kuljetuksen korjattavaksi tai korvaamiseksi järjestää INCOGNITO omilla kustannuksillaan vain siinä tapauksessa, että INCOGNITO on vastuussa viasta takuuehtojen mukaisesti. Korvatuille ja korjatuille tuotteille pätevät samat takuuehdot kuin uusille tuotteille. Takuu ei poissulje eikä rajoita ostajan oikeutta käyttää muita lakisääteisiä tai sopimuksesta johtuvia oikeusturvan instrumentteja.

Mikäli takuuvaatimus ei ole perusteltu, ei INCOGNITO kustanna remonttia eikä vaihdettavia osia. Erimielisyyksien ilmetessä tilaamme lausunnon riippumattomalta asiantuntijalta, josta aiheutuvat kulut maksaa vaurion aiheuttanut osapuoli.

Neuvonta: arkipäivisin 9-17 numerosta +372 5265 433
Tilaaminen: tellimus@hearuum.ee
Vaateet: garantii@hearuum.ee

Tule asiakkaaksi
Tilaa uutiskirje